Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí chráníme, a děláme proto vše pro maximální ochranu Vašich osobních údajů před jakýmkoliv zneužitím.

Identifikace a kontaktní údaje správce osobních údajů

Společnost TIS partners, s.r.o., jakožto správce osobních údajů, Vám tímto dává na vědomí, jak zpracovává a chrání Vaše osobní údaje. Jakékoli zpracování Vašich osobních údajů se týká pouze těch, které naší společnosti dobrovolně poskytnete v rámci komunikace, v procesu uzavření smlouvy, či při návštěvě našich webových stránek. Máte-li otázky týkající se podmínek zpracování Vašich osobních údajů nebo jiné dotazy, můžete nás kontaktovat zde: ​

TIS partners, s.r.o., IČO: 27671381, Řípská 1321/11c, 627 00 Brno

E-mail: info@tisp.cz

Tel: +420 515 913 888

Účel a právní důvod, pro který zpracováváme Vaše osobní údaje

Osobní údaje, které shromažďujeme, používáme pro následující účely: 

·       uzavírání a plnění smluv (práva a povinnosti s tím související),

·       vedení uživatelského účtu,

·       zasílání informací k zajištění dodávek zboží nebo služeb,

·       vyřízení reklamací, servisní a poradenské služby, 

·       zasílání obchodních sdělení, rozvíjení kvality našich služeb a produktů.

​Právním důvodem pro výše uvedená zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, náš oprávněný zájem (např. při zasílání obchodních sdělení po Vašem nákupu), Váš souhlas (při zasílaní obchodních sdělení, pokud se přihlásíte k odběru novinek zadáním své e-mailové adresy nebo vyplníte formulář pro vyžádání cenové nabídky či informacích o produktu nebo službě) a zákonná povinnost.

Pokud odmítnete poskytnout osobní údaje, které požadujeme za účelem plnění smlouvy nebo zajištění souladu s naší právní povinností, nemusíme být schopni poskytnout všechny nebo některé ze služeb, které jste od nás požadovali.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budeme zpracovávat jen na základě Vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Případní příjemci Vašich osobních údajů

Naše společnost si váží Vaší důvěry a chrání Vaše osobní údaje před zneužitím. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány důvěrně a v souladu s příslušnými zákony. Zpracováním a vyřízením objednávky, vyřízením reklamace a souvisejícím účetnictvím jsou pověřeni odpovědní zaměstnanci společnosti nebo osoby spolupracující na základě živnostenského oprávnění. Zasíláním obchodních sdělení mohou být pověřeny externí subjekty.

Doba, po kterou budeme Vaše osobní údaje zpracovávat

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro výše uvedené účely, tj. po dobu trvání našeho smluvního vztahu nebo oprávněného zájmu. V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, budou tyto údaje zpracovávány pouze po dobu jeho trvání. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Osobní údaje budeme uchovávat, pokud je to nutné pro splnění zákonných povinností nebo prosazovaní našich nebo Vašich legitimních práv (např. při poskytování servisních služeb).

​Konkrétní doby uložení Vašich osobních údajů:

​·      osobní údaje zadané webovým formulářem pro zájemce o nabízené zboží a služby – 2 roky od registrace,

·      osobní údaje pro zasílání obchodních sdělení (newsletterů) – 7 let od registrace,

·      osobní údaje v účetních dokladech – po dobu zákonné archivace v souladu se zákonem o účetnictví a zákonem o DPH.

Vaše práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů

V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu (např. při zasílání našich obchodních sdělení), máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat.

​Jako subjekt zpracování nás můžete požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.

​Jako subjekt zpracování máte právo na opravu nesprávných či neúplných osobních údajů. V případě, že máte za to, že Vaše údaje nejsou nezbytné pro daný účel, máte právo na omezení zpracování nebo na výmaz ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

​V případě, že se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

​Všechna práva můžete uplatnit buď e-mailem na info@tisp.cz nebo telefonicky na +420 515 913 888, nebo poštou na adrese společnosti. 

Podání stížnosti

V případě nesrovnalostí máte právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů u dozorového úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.