Všeobecné obchodní podmínky

 

Tento dokument není Všeobecnými obchodními podmínkami, za kterých dochází k prodeji produktů a služeb prostřednictvím e-shopu (uzavíráním kupní smlouvy).

Popisuje jen způsob použití technického prostředku (e-shopu) jako podpůrného informačního (nikoliv prodejního) nástroje. E-shop je zde pouze jako elektronická prezentace produktů/služeb. E-shop (přístupný v příslušném odkazu), nákupní košík a informace v něm obsažené, jakýkoliv e-mail nebo dokument, který zájemce obdrží do e-mailové schránky nebo se mu zobrazí v rozhraní e-shopu při jeho používání, ani jiná cenová informace na webu antihacker.cz se nepovažuje za nabídku k uzavření smlouvy.

1) Produkty/služby neprodáváme koncovým zákazníkům (spotřebitelům), ale pouze právnickým osobám, podnikatelům a orgánům veřejné moci.

2) Kupní/licenční smlouvu je možné uzavřít po vzájemné dohodě nebo - nejlépe - po 30-denním zkušebním provozu, který je zdarma.

3) Elektronické rozhraní e-shopu slouží:

    a) Zájemcům o produkty/služby pro provedení kalkulace pro zjištění celkové výše možné objednávky odpovídající typu produktů, potřebám a zájmům organizace a potřebnému počtu licencí.

    b) Zájemcům o koupi produktů a služeb, kteří prošli zkušebním provozem (nebo těch, kdo již znají jejich použití a nasazení) pro zadání podkladů pro další proces prodeje.

4) Ostatním zájemcům, kteří se chtějí seznámit podrobněji s produkty a službami, doporučujeme vyplnit kontaktní formulář, na základě kterého získají více informací a/nebo bude sjednán zkušební provoz po dobu 30 dní zdarma.

5) Zadání údajů se nepovažuje za návrh uzavření smlouvy. K uzavření kupní/licenční smlouvy dojde až po jejím sjednání a odsouhlasení konkrétních smluvních podmínek s konkrétním zájemcem.

 

Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od 22.6.2020