PhishDB

Chraňte své zákazníky i ostatní uživatele před phishingovými útoky.

Nedovolte útočníkům působit vašim jménem!

Chraňte reputaci své organizace.

Kontext

Phishing je stále nejrozšířenější kybernetickou hrozbou

Čím dál více organizací se pravidelně setkává s útoky, kdy útočníci zneužívají jejich jméno, značku nebo doménu a zasílají obětem phishingové zprávy jejich jménem.

Až k 70 % případů narušení bezpečnosti spojených s národními státy nebo státními subjekty došlo v souvislosti s phishingem.

90 % kybernetických incidentů a kompromitace zahrnovalo prvek phishingu.

Běžnou taktikou je, že se útočník vydává za vás – a láká své oběti k návštěvě falešných webových stránek, podvrženému bankovnictví, e-shopu, portálu veřejné správy – a dalších úřadů.

Stále sofistikovanější phishing "v reálném čase" se dnes využívá také k obcházení dvoufaktorové autentikace, což snižuje velkou část její účinnosti nebo ji zcela eliminuje.

 

Důsledky pro vás, vaše zákazníky a ostatní uživatele jsou značné

Ztráta dat

Kompromitace účtů a oprávnění

Zašifrované počítače / ransomware

Infekce malwarem

Finanční ztráty

Poškozená pověst

Odliv zákazníků

Co poskytujeme

Naše anti-phishingové řešení: PhishDB

Je rychlé a snadno se nasazuje.

Je účinné od prvního dne a jeho účinnost se v průběhu času stále zvyšuje.

Je automatizované – nic od vás nevyžaduje.

Je komplexní: od detekce až po odstranění hrozby.

K tomu navíc disponujeme dodatečnou ochranou všech uživatelů díky integraci se službou Google Safe Browsing (https://safebrowsing.google.com/).

Navíc:

Náš portál Threat Intelligence poskytuje přístup ke všem údajům týkajícím se phishingu zneužívajícím vaše značky, domény a obchodní jméno.

Poskytujeme historické a aktuální metriky týkající se všech aspektů životního cyklu phishingu.

Integrace umožňuje přijímání a sledování adres URL, které sami zjistíte a zadáte do portálu.

Máme komplexní rozhraní API umožňující integraci s nástroji a procesy zákazníků.

Threat Intelligence Portal

Prostřednictvím našeho portálu můžete:

Přistupovat k našemu modulu pro správu incidentů, který obsahuje úplné auditní záznamy o výstrahách a incidentech.

Komunikovat s naším týmem prostřednictvím jednoduchého a efektivního systému ticketů.

Dojde-li k incidentu, můžete spravovat své povinnosti vyplývající z nařízení GDPR.

V případě potřeby usnadníte vytvoření oznámení orgánům činným v trestním řízení.

Číst naše neustále aktualizovaná bezpečnostní upozornění (samostatná služba Platinum Alert Service).

Přistupovat k našim strategickým hodnocením aktérů hrozeb a trendů v oblasti hrozeb (Threat Matrix).

Výhody

Rychlé „sestřelení“ škodlivé phishingové stránky

Průběžný monitoring životního cyklu phishingu v kombinaci s automatickým mechanismem pro odstraňování stránek pomůže rychle identifikovat škodlivé phishingové stránky. To vede k rychlejšímu vyřizování žádostí o jejich odstranění nebo blokaci. Cílem našich aktivit je zkrátit celkovou životnost phishingových kampaní a zmírnit tak ztráty, což vám ušetří čas i peníze.

Nepřetržitá automatizovaná ochrana 24/7

Díky plně automatizovanému přístupu nebudou nikdy odhalené phishingové stránky čekat na ruční zásah člověka, aby byly odstraněny. Náš systém nepřetržitě identifikuje škodlivé phishingové stránky a odesílá žádosti o jejich odstranění nebo blokaci ve dne i v noci.

Úplné sledování stromu přesměrování

Platforma provádí úplné trasování stromu přesměrování, aby bylo možné sledovat jednotlivé zdroje a cíle přesměrování každé jednotlivé stránky v rámci kampaně, což nám umožňuje poskytnout vám pohled na kampaň shora dolů, včetně všech podstránek a přesměrování souvisejících s konkrétním phishingovým incidentem.

Ucelený přehled

Náš portál Threat Intelligence poskytuje kompletní přehled se všemi relevantními statistikami phishingu o kampaních a aktivních adresách URL. Tím získáte ucelený obraz o aktuální i historické úrovni phishingových hrozeb, které ovlivňují vaše obchodní jméno, domény a značky.

DOMLUVTE SI PŘEDSTAVENÍ SLUŽBY.

Vyžádejte si demo PhishDB

Rest Assured…

Jsme lídrem v oblasti služeb detekce a reakce založených na akčních a zpravodajských informacích.