Co je ANTIHACKER?

stručně

JE TO REVOLUCE V INTERNETOVÉ OCHRANĚ

Nejsme ANTIVIRUS, jsme ANTIHACKER.

                                                                                                   Slovníček pojmů

Adware [advér]

Adware je software, který po instalaci do systému začne zobrazovat propagační obsah, včetně vyskakovacích oken, bannerové reklamy, odkazů v textu a podobných reklam. Skrývá se v bezplatných programech, jako doplněk internetového prohlížeče nebo se do operačního systému nainstaluje přes neopravenou bezpečnostní díru. Ve své škodlivé formě může shromažďovat citlivé informace - přihlašovací údaje uživatele, e-mailová adresa, IP adresa počítače, jeho umístění a podobné údaje.

Antispam [antispam]

Antispam je bezpečnostní software nebo služba, která analyzuje přicházející poštu a snaží se identifikovat spam. Spam je nevyžádaná pošta, která je hromadně rozesílána uživateli nebo roboty z většinou neexistujících adres. Jedná se o různé komerční nabídky, výjímkou nejsou ani viry a podvodné nástroje na získaní osobních údajů nebo čísel kreditních karet. Antispam nemusí být stoprocentní. Někdy neoznačí všechny spamové e-maily, jindy naopak identifikuje obvyklý e-mail jako spam. Takovéto detaily je možné ručně změnit v nastavení antispamu.

Antivirus [antivirus]

Antivirus je počítačový software, který slouží k identifikaci, odstranění a eliminaci počítačových virů a jiného škodlivého softwaru (malware). Ve své databázi má uložené dosud známé viry a hledá souvislosti s takovými viry a detekuje podezřelé činnosti v počítači a v případě ohrožení majitele informuje nebo pozastaví činnost daného programu. Úspěšnost antiviru závisí na jeho konkrétních schopnostech. V některých případech dochází ke zpomalení počítače a zhoršení stability. Nepoužíváním antiviru se však zvyšuje riziko ztráty či poškození důležitých dat.

Botnet [botnet]

Botnet je považován za jednu z největších internetových hrozeb současnosti. Je to vlastně síť „zotročených“ zařízení (nemusí být zapojen pouze počítač, ale i chytrá zařízení (SMART) jako je televizní přijímač, router, dětské chůvičky s připojením na internet nebo IP kamery), infikovaných speciálním softwarem, který je řízen z jednoho centra. Cílem botnetu není poškodit uživatele zařízení (např. znehodnocením dat), ale finanční zisk. Zakladatel botnetu většinou „pronajímá“ síť takto zotročených zařízení dalším kybernetickým útočníkům k nekalé činnosti, např. šíření nevyžádané pošty, provádění DDoS útoků atd. Největší botnety mohou obsahovat až několik desítek miliónů nakažených zařízení.

Firewall [fajrvól]

V překladu ohnivzdorná stěna, což je analogie pro software nebo hardwarové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení. Slouží jako kontrolní bod, který definuje pravidla pro komunikaci mezi sítěmi, které od sebe odděluje - často tedy odděluje naši vnitřní síť od světa internetu. Chrání zařízení, která jsou zapojena za ním, před různými typy útoků, včetně těch, které umožní útočníkovi převzít kontrolu nad zařízením. Umožňuje majiteli rozhodnout se, zdali nějakému programu umožní přístup k internetu. Některé firewally chrání i sám počítač a upozorní, spouští-li se nějaký program bez vědomí majitele. Kromě ochrany před útoky z internetu a před nechtěným únikem dat z počítače tak náročným uživatelům poskytuje i lepší kontrolu nad jejich počítačem. Ačkoliv jde o nutnou ochranu je dobré si uvědomit, že útočníci obvykle nechodí ke své oběti přes hlavní bránu.

Kryptovirus [kryptovirus]

Kryptovirus je jeden z nejagresivnějších počítačových virů. Dostane se k uživateli obvykle ve formě přílohy e-mailové zprávy nebo jako odkaz, odeslaný prostřednictvím některého z messengerů. Otevření přílohy, kliknutím na odkaz, stažením programu může být počítač okamžitě infikován. Na napadeném počítači jsou zašifrovány (zakryptovány) soubory, nejčastěji fotografie a dokumenty, a za jejich uvolnění je požadováno výkupné. Na firmy a organizace je útok obvykle složitější - skládající se z celé řady malwarů a útočných metod.

Malware [malvér]

Malware je škodlivý počítačový program nebo jakýkoliv kus programového kódu, vytvořený za účelem vniknutí do systému a jeho poškození, ovládnutí, odcizení dat, sledování uživatele apod. Mezi typy malwaru patří spyware, adware, phishing, viry, trojské koně, červy, rootkity, ransomware a nástroje způsobující změny nastavení prohlížeče. Dnešní malware je charakteristický svojí obtížnou odhalitelností pro antiviry, má pokročilé metody pro jejich obcházení a obvykle má schopnost samostatné komunikace s řídícím centrem útočníka.

Phishing [fišing]

Phishing je podvodná technika, sloužící k získání citlivých údajů jako třeba rodného čísla, čísla bankovních účtů, hesel, PIN kódů či údajů k platební kartě. Těchto cílů dosahuje útočník nejčastěji e-mailovou komunikací nebo přesměrováním na falešný web, kde se vydává za velkou důvěryhodnou společnost (banka, poskytovatel internetu, platební systém…). Útočník může využívat i jiných komunikačních prostředků (třeba telefonu) a metod sociálního inženýrství.

Ransomware [ransmvér]

Ransomware je zjednodušeně řečeno velmi škodlivý vyděračský program, který obvykle omezí uživateli přístup k jeho počítačovému systému nebo souborům - často jde o kryptovirus. Za obnovení přístupu útočník požaduje po uživateli zaplacení výkupného. Do počítače se dostane spuštěním zavirované přílohy e-mailu, prostřednictvím webového prohlížeče nebo návštěvou webu, který je tímto typem malwaru infikován. Může se také šířit přes počítačovou síť - zejména ve firemním prostředí. Vydírání je ale časté také za nezveřejnění ukradených citlivých dat.

Spyware [spajvér]

Spyware je obtížně odhalitelný špehovací software. Skrytě sbírá informace o chování uživatele na internetu, historii prohlížených stránek nebo jiné osobní údaje (např. čísla kreditních karet). Často posílá tyto informace přes internet třetím stranám. Spyware se často do počítače nainstaluje společně s jiným programem, při otevření infikované přílohy e-mailu nebo přes stránky nabízející volné stažení souborů (např. hudby nebo filmů). Vzhledem k omezeným možnostem odhalení spyware tak většina lidí ani netuší, že je na jejich počítači spyware nainstalován.

Trojský kůň / trojan

Trojan je program, který je uživateli skrytý a většinou mu způsobuje potíže. Je jedním z typů internetových virů, které se mohou do počítače dostat různými cestami, například e-mailem nebo při stahování neověřených mediálních souborů, her a škodlivého softwaru. Obvykle je určen pro krádež osobních informací, šíření jiných virů nebo prostě snížení výkonu počítače. Kromě toho jej mohou hackeři využit k získání neoprávněného vzdáleného přístupu k ohroženému počítači a takto infikovat soubory a poškodit systém. Je velmi podobný běžným virům, a proto je velmi obtížné je odhalit.

Worm [vóm]

V překladu červ, v tomto případě počítačový červ, je určitým druhem počítačového viru. Jedná se o škodlivý kód, jehož cíl je stejný jako u počítačových virů - poškození uživatele, resp. jeho dat. Od počítačového viru se liší zejména formou, jakou se šíří. Počítačový červ se dokáže replikovat sám a do dalších počítačových systémů se automaticky rozesílá prostřednictvím počítačových služeb. Takto vytvořené kopie je schopen „na dálku“ aktivovat a spustit. Ke svému šíření rovněž využívají programových chyb systémů a dalších programů, které mají k systému přístup nebo mohou ovlivnit běh systému.

Základní princip - ochrana složená z více vrstev

Zjednodušeně řečeno:
Konkurence má antivirus, my máme také antivirus, ale k němu ještě několik dalších vrstev ochrany, které už konkurence nemá.
A nebo různí konkurenti mají jen něco z těch vrstev a kdybyste to chtěli mít všechno, tak musíte složit nabídky několika dodavatelů, které však spolu nekomunikují.

Čím dnes hrozí hackeři?

 • krádeže dat
 • krádeže identity
 • falšování e-mailů a dokladů
 • zotročení Vašeho PC/mobilu či serveru
 • vydírání
 • finanční podvody

Jaké prostředky ochrany obvykle používáme?

 • antivirus
 • firewall
 • antispam

...a proč nestačí? Protože neodhalí:

 • úniky dat
 • podvodné doklady
 • ukradenou identitu
 • zotročený PC/mobil/server
 • pokročilý malware
 • přítomnost útočníka
 • metody sociálního inženýrství

Co pro své útoky hackeři používají?

 • botnety
 • trojany
 • APT (pokročilé přetrvávající hrozby)
 • spamy
 • metody sociálního inženýrství
 • podvrhy identity
 • falešné webové stránky
 • legální webové stránky s injektovaným škodlivým kódem
 • injektované reklamní bannery
 • zneužití administrátorských práv
 • podvržené e-maily a platební doklady

Jaká ochrana je proti tomu zapotřebí?

 • antivirus nové generace jako základní vrstva ochrany
 • firewall nové generace správně nastavený
 • spolehlivý antispam pro filtraci pošty
 • filtrace provozu DNS koncového bodu
 • hostovaný systém IDS na koncovém bodu
 • ochrana proti únikům dat koncového bodu
 • pokročilé funkce antiviru, jako je ochrana proti slovníkovým útokům a proti útokům brutální silou (Brute Force Attack)
 • automatizovaná správa zranitelností a záplat
 • systém pro správu privilegovaných účtů
 • ochrana proti finančním fraudům, podvrženým dokladům a komunikaci
 • centrální správa bezpečnostních prvků
 • pokročilý spamový filtr
 • zabezpečené a automatizované nasazení softwaru (software deployment tool)
 • filtrace DNS provozu a IDS na úrovni perimetru

DOPORUČUJEME

SADU PRODUKTŮ, vhodnou pro firmy a společnosti,
která skvěle odpovídá NA NEJSLABŠÍ MÍSTA našich IT systémů
a na hrozby, které proti nim míří.

Za vším stojí celosvětově uznávaná dánská společnost.

Vybereme ty nejvhodnější pro Vás - pouze pro zákazníky s IČ.

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Máte předběžný zájem nebo potřebujete poradit?
Zanechte nám své údaje a my se Vám rádi ozveme.
Při prvním kontaktu s námi
využívejte vždy jen tento formulář.

30 dní na zkoušku ZDARMA

Chcete vědět více?