POZORUHODNÉ IT PRODUKTY
PRO ROK 2020

 

výtah z článku na BusinessIT.cz

Na trhu je k dispozici řada IT produktů, které jsou schopny plnit úkoly, které jsou na informační technologie dneška kladeny. Ne každá nabídka je ale stejně zajímavá - a ne každé zajímavé nabídce je věnováno tolik mediální pozornosti, kolik si jí opravdu zaslouží. I to je jedním z důvodů, proč vám nyní už po sedmé nabízíme pozoruhodné produkty z oblasti informačních a komunikačních technologií.

BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

MailSentry

Systém pro prevenci podvodům typu Business Email Compromise (BEC) a CEO fraudům. Aktivně předchází rizikům spojených s podvodnými převody peněz, falešnými, podvrženými, pozměněnými nebo neoprávněnými e-maily a phishingovými útoky. Často jde jednoduché podvody, které působí značné škody.

Mailsentry proti používá více než 125 vektorů ke sledování příchozí a odchozí e-mailové komunikace. Automaticky označí zprávy, které obsahují něco podezřelého nebo vykazují znaky podvodných změn obsahu. Následně je sleduje tým pro detekci podvodů, který vydá varování dříve, než adresát zaplatí peníze, kam nemá. Systém nahrazuje potřebu stálé a často zatěžující dvojí kontroly, čímž přináší další vrstvu kybernetické bezpečnosti nad používanými spamovými filtry. E-maily a jejich přílohy jsou kontrolovány, zda neobsahují falešná čísla účtu, pozměněný obsah či podezřelý původ.

Význačné vlastnosti produktu: Kompromitace mailů a finanční fraudy jsou dnes celosvětově nejúspěšnějšími typy kybernetických útoků. Útočí na subjekty malé i velké, a obvykle těží z lidských chyb. MailSentry je sofistikovaným nástrojem pro prevenci, který tato rizika významným způsobem eliminuje.

Cena produktu: 449,- Kč + DPH za chráněný koncový bod

Přihlašovatel: TIS partners, s.r.o.

Thor Foresight Enterprise

Ochrana koncového bodu filtrováním provozu na úrovni DNS s detekcí pokročilých hrozeb, identifikací vektorů útoku a automatickým opravováním bezpečnostních mezer v operačních systémech a v softwaru třetích stran. Jde o systém prevence hrozeb nové generace, který je podle výrobce plně kompatibilní s moderními antivirovými řešeními, ke kterým účinně přidává novou bariéru proti malwaru druhé generace, kterou tradiční antivirová řešení obtížně detekují.

Nejlepším příkladem může být multi-kmenový ransomware, jehož kódy jsou generovány tak často, že antivirová databáze nemůže udržet krok s jeho verzemi. Zatímco mnoho ostatních nástrojů se zaměřuje na tlumení a zastavení konkrétního škodlivého procesu, Thor Foresight brání malwaru v komunikaci s jeho řídícím střediskem, čímž jej účinně vyřazuje z provozu. Zabrání tak nejen možnému zašifrování dat, ale také krádežím, odposlouchávání a dalším neetickým a škodlivým praktikám, které je dnes obtížné odhalit. Díky své proaktivní povaze dokáže detekovat a řešit také hrozby, které fungují na podobném principu, ale dosud nebyly identifikovány. Podle výrobce je 100% kompatibilní se současnými antivirovými produkty.

Význačné vlastnosti produktu: Thor Foresight Enterprise v kombinaci s antivirem poskytuje uživateli vícevrstvý systém ochrany proti hrozbám, jako je malware nové generace, škodlivé exploity, úniky dat, APT a dalším pokročilým hrozbám.

Cena produktu: 879,- Kč + DPH za chráněný koncový bod

Přihlašovatel: TIS partners, s.r.o.